Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Communiceren en alarmeren bij alleenwerk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Wat is verplicht?

De alleenwerker moet regelmatig, minimaal elke 2 uur, in contact staan met een collega. Bovendien moet hij in geval van nood op de werkplek duidelijk hoorbaar of duidelijk zichtbaar alarm kunnen slaan. Het is van groot belang dat hij, wanneer uit de risico-inventarisatie blijkt dat nodig is bijvoorbeeld bij gevaar voor vallen, struikelen of uitglijden, bij kans op agressie en geweld, de beschikking heeft over goed werkende communicatieapparatuur: een vaste en/of mobiele telefoon, een professionele portofoon, een systeem voor persoonsbeveiliging - ook wel alleen werkers beveiliging genoemd - of vergelijkbare oplossingen.

Het gebruik van een persoonsgebonden bewegingsmelder is bij structureel alleenwerk te overwegen als maatregel in de risico-evaluatie. Hiermee is snel te registreren waar iemand hulpverlening nodig heeft als deze onwel is geworden of ander incident heeft plaatsgevonden. Persoonsgebonden bewegingsmelders zijn veelal gekoppeld aan speciale gsm-telefoons.

Beoogd effect 

Effectieve communicatiemiddelen behoren tot de technische maatregelen. Communicatie-apparatuur biedt de mogelijkheid om tijdig in te grijpen bij de dreiging van een incident en beperkt mogelijk de gevolgen bij het daadwerkelijk optreden van een incident.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
  • Artikel 15 Arbowet inzake Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening
randomness