Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Registreren van incidenten met alleenwerk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

De werknemer meldt ieder incident gerelateerd aan alleenwerk bij de werkgever die de omstandigheden van het incident registreert. De werkgever evalueert of de doeltreffendheid van de maatregelen nog voldoende is en past waar nodig de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan.

Beoogd effect 

Hiermee wordt beoogd herhaalde incidenten bij alleenwerk in beeld te krijgen, opdat doeltreffende maatregelen genomen kunnen worden.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 9 lid 2 Arbowet inzake Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten
randomness