Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Verbieden alleenwerk aan individuele werknemers

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Het is wettelijk verboden alleenwerk te laten doen door jongeren tot 18 jaar en door werknemers die onvoldoende zijn opgeleid om alleenwerk te verrichten. Dit betekent dat ondermeer stagiairs, flexwerkers en uitzendkrachten voldoende op de opgedragen werkzaamheden moeten worden ingeleerd, voordat zij de werkzaamheden geheel zelfstandig mogen uitvoeren.

De arbeidsplaats en werkmethoden moeten zijn aangepast op personen met een structurele functionele beperking; in voorkomende gevallen mag de werkgever alleenwerk verbieden op individuele gronden zoals een functionele beperking.

De bedrijfsarts heeft de bevoegdheid om een werknemer, al dan niet tijdelijk, ongeschikt te verklaren voor het verrichten van arbeid in een alleenwerk situatie. Verder is alleenwerk verboden bij bepaalde aandoeningen, verschillende ziekten of het gebruik van specifieke medicijnen, bijvoorbeeld middelen met de gele waarschuwingssticker 'Dit geneesmiddel kan het reactievermogen verminderen.'. Deze geneesmiddelen veroorzaken sufheid, duizeligheid, verminderd gezichtsvermogen en verlengen de reactietijd.

Beoogd effect 

Deze organisatorische maatregel beschermt werknemers die onvoldoende kennis, ervaring of vaardigheden hebben, tegen de gevolgen die bij alleenwerk kunnen ontstaan.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
  • Artikel 3 lid 1 onder a Arbowet inzake Arbobeleid
  • Artikel 4 Arbowet inzake Aanpassing arbeidsplaats werknemer met structurele functionele beperking
  • Artikel 8 lid 2 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
  • Artikel 1.37 Arbobesluit inzake Deskundig toezicht
randomness