Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 11 augustus 2022, 17:05 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Coronavirus

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Let op: De tijdelijke vereisten zoals opgenomen in artikel 3.2a van het Arbobesluit zijn per 20 mei 2022 vervallen.

Op de afvalsector rust de verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken welke acties zij onderneemt om haar medewerkers gezond en veilig hun werkzaamheden te (laten) verrichten in de context van de 1,5 meter-samenleving vanwege het coronavirus SARS-CoV-2. De afvalsector heeft haar verantwoordelijkheid genomen en de handen ineengeslagen binnen de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche, waarin de volgende organisaties samenwerken: Vereniging Afvalbedrijven, NVRD, BRBS Recycling, BVOR, CNV Connectief, FNV Publiek Belang, Vakvereniging Het Zwarte Corps, en de Werkgeversvereniging WENB. Het protocol Veilig werken tijdens de coronacrisis is het resultaat van deze samenwerking en is de invulling van verantwoord werken in de afvalsector langs de lijnen van een 1,5 meter-samenleving zolang dit vanwege corona is vereist.

De volgende hyperlink leidt naar de integrale tekst van het Protocol veilig werken tijdens de coronapandemie in de afvalsector dat is afgestemd op de stand van zaken per 1 juli 2020. Uitgangspunt van het protocol zijn de richtlijnen, adviezen en maatregelen opgesteld door de Rijksoverheid en het RIVM. De afvalbedrijven worden te allen tijden geadviseerd ontwikkelingen voortkomende uit beide instanties in de gaten te houden, zodat zij hun eigen beleid actueel kunnen houden en, zo nodig, adequaat kunnen aanpassen. Ook voor het protocol geldt dat gaandeweg aanpassingen nodig kunnen zijn.

Tijdelijke vereisten vanwege covid-19

Per 20 mei 2022 is de regelgeving met tijdelijke vereisten om de covid-19 epidemie in Nederland te bestrijden, ingetrokken.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Coronavirus
Beschrijven biologische agentia en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
 
Toepassen coronaprotocolBasismaatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Coronavirus
Beschrijven biologische agentia en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
Toepassen coronaprotocolBasismaatregelen
randomness