Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Gevaarlijke stoffen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Bij diverse werkzaamheden in de afvalbranche worden gevaarlijke stoffen gebruikt of komen deze vrij in het proces. Hiervan zijn enkele voorbeelden: reststoffen uit de rookgasreiniging van afvalenergiecentrales, vrijkomen van gassen uit stortplaatsen, biogas bij vergisten, zwavelwaterstof (waterstofsulfide) bij rioleringsbeheer en chemicaliën voor de waterzuivering.

In de gehele branche worden dieselmotoren gebruikt waarbij kankerverwekkende uitlaatgassen vrijkomen. Dit worden dieselmotoremissies (DME) genoemd. Aan de beperking van de blootstelling aan DME wordt bijzondere aandacht besteed bijvoorbeeld bij het gebruik van een heftruck, in hallen, bij het laden en lossen en bij voertuigonderhoud.

Iedere gevaarlijke stof heeft zijn eigen risico bij blootstelling. Afhankelijk van de aard van de stof is er kans op brandwonden, vergiftigingen, oogletsel, huidaandoeningen, flauwvallen en dergelijke. Daarom dient het beheer van deze stoffen goed te worden geregeld. Met het gebruik van deze stoffen dient op een verantwoorde wijze te worden omgegaan.

Risico's 
Tot de risicogroep gevaarlijke stoffen behoren dieselmotoremissies, aerosolen, gevaarlijke gassen en chemicaliën bij waterzuivering.
Meer informatie 
  • Analyse van ongevallen in de afvalsector 1998-2009, RIVM
  • Website van de Gezondheidsraad voor adviezen over de gezondheidsrisico´s van diverse chemische verbindingen
  • Zie ook: Transport van gevaarlijk afval
  • Zie ook: Besloten ruimten voor het beheersen van het risico op gevaarlijke dampen en gassen
  • Zie ook: Dieselmotoremissie
  • Manifest integrale aanpak beroepslongziekten; Nederland wereldkampioen gezond werken; 10 aandachtspunten van Long Alliantie Nederland. De inhoud van het manifest biedt achtergrondinformatie over de preventieve aanpak van beroepslongziekten, maar is geen onderdeel van het beleid en de verantwoordelijkheid van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Legionellabacterie
Bieden goede algemene sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Opstellen risicoanalyse en beheersplan van waterinstallatiesWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Voorkomen verneveling bij reinigenBronmaatregelen
 
Verwijderen 'dode' stukken leidingwerkTechnische maatregelen
 
Minimaliseren blootstelling werknemersOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen calamiteitenplan legionellabesmettingOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Legionellabacterie
Bieden goede algemene sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Opstellen risicoanalyse en beheersplan van waterinstallatiesWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Voorkomen verneveling bij reinigenBronmaatregelen
Verwijderen 'dode' stukken leidingwerkTechnische maatregelen
Minimaliseren blootstelling werknemersOrganisatorische maatregelen
Opstellen calamiteitenplan legionellabesmettingOrganisatorische maatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness