Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

De werkgever beoordeelt het gevaar van alleenwerk in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf. Hierbij wordt ten minste vastgelegd in welke situaties:

  • er sprake is van alleenwerk
  • er sprake is van alleenwerk met aanvullende maatregelen om risico's te beheersen
  • er niet alleen gewerkt mag worden

De RI&E verschaft inzicht wanneer het gebruik van alarmeringsmiddelen verplicht is. Of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) een nuttige maatregel bij alleenwerk is in het kader van gezondheidsbescherming, wordt in de RI&E vermeld. Als alleenwerken niet leidt tot enig restrisico, dan wordt dit in de RI&E vastgelegd.

Beoogd effect 

Met deze wettelijke verplichting wordt beoogd te borgen dat het gevaar van alleen werken wordt geïnventariseerd, geëvalueerd en waar nodig gereduceerd.