Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 16 mei 2023, 15:48 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Prikken en snijden

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Scherpe voorwerpen geven een kans op prik- of snijwonden, vooral aan handen of voeten. Bij de meeste snijincidenten gaat het om glasscherven. Naalden behoren apart ingezameld te worden in speciale containers, maar het komt toch voor dat deze los tussen het aangeboden afval belanden. Naast prikken aan naalden is het belangrijk om rechtstreeks contact met bloed te vermijden.
Ook in compost kunnen kleine glasscherfjes voorkomen.
Contact met bloed, snijden aan een voorwerp of een prikaccident kan leiden tot een kleine of zelfs akelige wond. Dan is er kans op besmetting met een ziekteverwekker zoals HIV, tetanus of hepatitis A, B of C. Een ziekte varieert van een eenvoudige ontsteking tot een ernstige chronische infectieziekte.

 

Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Voor deskundigen (artsen) is de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten beschikbaar. De bedrijfsarts adviseert over de toepassing ervan in een bedrijf.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Prikken en snijden
Beschrijven prik/snij-risico en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Dragen werkkleding biologische agentiaWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
 
Voorlichten over prikken en snijdenWettelijke verplichting
 
Vermijden contact met afvalBronmaatregelen
 
Aanbieden ontsmettende zeepTechnische maatregelen
 
Gebruiken sorteerhulpmiddelenTechnische maatregelen
 
Aanbieden vaccinatieOrganisatorische maatregelen
 
Controleren en gebruiken juiste verpakkingenOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Medisch behandelen na prik/snij-incidentOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Prikken en snijden
Beschrijven prik/snij-risico en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Dragen werkkleding biologische agentiaWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over biologische agentiaWettelijke verplichting
Voorlichten over prikken en snijdenWettelijke verplichting
Vermijden contact met afvalBronmaatregelen
Aanbieden ontsmettende zeepTechnische maatregelen
Gebruiken sorteerhulpmiddelenTechnische maatregelen
Aanbieden vaccinatieOrganisatorische maatregelen
Controleren en gebruiken juiste verpakkingenOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Medisch behandelen na prik/snij-incidentOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness