Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident alleenwerk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij het opvangen van slachtoffers is het vooral van belang dat het slachtoffer -naar eigen behoefte- zijn verhaal kwijt kan en zich gesteund weet. Ook enige tijd na een incident wil een slachtoffer zich gesteund weten. Een slachtoffer wordt in eerste instantie door het bedrijf opgevangen. Zo nodig wordt de opvang aangevuld met professionele begeleiding. Het is heel wel mogelijk dat een (ernstig) incident op een alleenwerker een grote impact heeft. Het is altijd al van belang ervoor te zorgen dat een slachtoffer van een incident zich gesteund weet. Opvang en nazorg is voor alleenwerkers eerder meer dan minder belangrijk.

Beoogd effect 

Dit is een organisatorische maatregel om te zorgen dat de alleenwerker zich gesteund weet en zich niet aan zijn lot overgelaten voelt.

Meer informatie 

De vertrouwenspersoon kan adviseren over de manier waarop opvang en nazorg in het bedrijf wordt geregeld.

randomness