Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Verbieden alleenwerk voor jongeren en te laag opgeleiden

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Het is verboden alleenwerk te laten doen door jongeren tot 18 jaar en door werknemers die onvoldoende zijn opgeleid om alleenwerk te verrichten. Dit betekent dat ondermeer stagiairs, flexwerkers en uitzendkrachten voldoende op de opgedragen werkzaamheden moeten worden ingeleerd, voordat zij de werkzaamheden geheel zelfstandig mogen uitvoeren.

Beoogd effect 

Met deze organisatorische maatregel worden mensen die onvoldoende kennis en ervaring hebben beschermd tegen de gevaren bij alleenwerk.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 1.37 Arbobesluit inzake Deskundig toezicht