Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Alleen werken (Inzamelen)

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Alleenwerk bij de inzameling van afval komt voor bij zijbelading. Naast de risico’s het alleenwerk geeft zijbelading een extra mentale belasting die het gevolg is van het ontbreken van aanspraak van collega’s en de noodzakelijke aandacht voor de verkeersveiligheid. Er kunnen omstanders lopen waarop je geen overzicht hebt. Bovendien is het lastig om goed overzicht op je werkplek te houden.
Bij overgang naar een ander inzamelsysteem komt het voor dat medewerkers alleen komen te werken, terwijl mensen vaak bij de inzameling werken omdat het leuk is om dit werk samen met anderen te doen. Hierdoor kunnen medewerkers zich alleen of eenzaam voelen. Deze mensen moeten begeleid worden in het leren alleenwerken.

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

  • Artikel 3 Arbowet inzake Arbobeleid
  • Artikel 4 Arbowet inzake Aanpassing arbeidsplaats werknemer met structurele functionele beperking
  • Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
  • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
  • Artikel 15 Arbowet inzake Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening

Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling

  • Artikel 2.15 Arbobesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Alleen werken (Inzamelen)
Beschrijven alleenwerken en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over alleen werkenWettelijke verplichting
 
Verbieden alleenwerk voor jongeren en te laag opgeleidenBronmaatregelen
 
Communiceren en alarmeren langs openbare wegTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Aan- en afmelden alleenwerk bij contactpersoonOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Registreren incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
 
Uitvoeren en gevolg geven aan taak/risico-analyseOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Alleen werken (Inzamelen)
Beschrijven alleenwerken en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over alleen werkenWettelijke verplichting
Verbieden alleenwerk voor jongeren en te laag opgeleidenBronmaatregelen
Communiceren en alarmeren langs openbare wegTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Aan- en afmelden alleenwerk bij contactpersoonOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Registreren incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
Uitvoeren en gevolg geven aan taak/risico-analyseOrganisatorische maatregelen