Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 5 mei 2023, 14:03 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelm

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving van de maatregel 

Algemeen

De werkgever stelt de verplichte persoonlijke beschermingsmiddel beschikbaar. De werknemers gebruiken de beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de plaatsen waar dit in het bedrijf is aangegeven door het gebodsbord. Het bedrijf zorgt voor het onderhoud, de reparatie en de reiniging van persoonlijke beschermingsmiddelen en vervangt deze zodra dat noodzakelijk is.

Toelichting

 • Veiligheidsschoenen
  Om voetletsel te voorkomen moet men veiligheidsschoenen met ondoordringbare tussenzool (type S3) dragen. Veiligheidsschoeisel moet zodanig zijn, dat geen nieuwe gevaren zoals struikelgevaar worden gecreëerd.
 • Veiligheidshandschoenen
  Handschoenen moeten in het gebruik zo comfortabel mogelijk zijn zonder afbreuk te doen aan de beschermende werking.
  Bij aanraking van afval moeten handschoenen snijvast zijn om snijverwondingen te voorkomen. Als de handschoen ook bestand moet zijn tegen doorboring van bijvoorbeeld een spuitnaald dan dient de handschoen hierop te worden uitgezocht. Bij contact met chemicaliën zijn handschoenen nodig die bestand zijn tegen de chemische verbindingen waarmee wordt gewerkt.
 • Veiligheidshelm
  Een veiligheidshelm heeft een uiterste houdbaarheidsdatum.
Beoogd effect 

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten bescherming geven tegen aanraking van afval alsmede tegen vallen of beknellen danwel vallende en wegschietende voorwerpen.

Meer informatie 
 • De beschrijving van goedgekeurd veiligheidsschoeisel is als volgt:  
  • SB: Schoeisel met klasse SB voldoen aan bepaalde basis vereisten voor veiligheid. De afkorting SB, is dan ook afgeleid van de woorden "Safety" (= veiligheid) en "Base" (= basis). Als de schoen niet aan deze vereisten voldoet kan het geen veiligheidsschoen genoemd worden.
  • S1:  Werkschoenen van het type S1 voldoen sowieso aan de eisen die hierboven bij SB zijn beschreven tevens beschikken ze over de bijkomende eigenschappen:
   • gesloten zone aan de hiel
   • antistatische eigenschappen
   • absorptie van energie in de hiel
   • weerstand van de zool tegen koolwaterstoffen
  • S2: Veiligheidsschoenen van het type S2 beschikken over dezelfde eigenschappen als type S1 met de toevoeging van weerstand van het bovenmateriaal tegen penetratie en absorptie van water.
  • S3: Veiligheidsschoenen van het type S3 beschikken over dezelfde eigenschappen als type S2 met de toevoeging van anti-perforatie zool. 
   N.B.: Veiligheidsschoeisel is de verzamelnaam voor veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen. Veel schoeisel is beschikbaar in lage en hoge modellen.
  • S4: Veiligheidslaarzen met beschermende neus, antistatische zool en energie-absorberende hak. De laarzen bestaan geheel uit rubber (gevulkaniseerd) of geheel uit polymeren (gespoten) en zijn daardoor vloeistofdicht.
  • S5: Veiligheidslaarzen met beschermende neus, antistatische zool en energie-absorberende hak. De laarzen bestaan geheel uit rubber (gevulkaniseerd) of geheel uit polymeren (gespoten) en zijn daardoor vloeistofdicht. Geprofileerde loopzool en een penetratiebestendige tussenzool.
 • Neem voor nader advies contact op met de preventiemedewerker van het bedrijf of met de leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Wet- en regelgeving 

Artikel 8.3 Arbobesluit inzake Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Artikel 8.4 Arbobesluit inzake Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering