Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Communiceren en alarmeren bij Milieustraat

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

De medewerker moet regelmatig, minimaal elke 2 uur, in contact staan met een collega. Bovendien moet hij in geval van nood op de werkplek duidelijk hoorbaar of duidelijk zichtbaar alarm kunnen slaan bijvoorbeeld in geval van agressie of geweld, een ongeval of bij een incident met gevaarlijke stoffen. Daartoe heeft hij de beschikking heeft over goed werkende communicatieapparatuur zoals een portofoon als hij buiten gehoorafstand tot een collega is.

Beoogd effect 

Effectieve communicatiemiddelen behoren tot de technische maatregelen. Communicatie-apparatuur biedt de mogelijkheid om tijdig in te grijpen bij de dreiging van een incident en beperkt mogelijk de gevolgen bij het daadwerkelijk optreden van een incident.

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 4.7 lid 3 sub e inzake Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
randomness