Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen KGA/KCA

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving van de maatregel 

KGA/KCA depot

Medewerkers op een KCA-depot zijn naast veiligheidsschoenen verplicht om tijdens handelingen met gevaarlijke stoffen een veiligheidsbril en een schort te dragen.

Chemokar

Het is wettelijk verplicht dat zich binnen handbereik in het voertuig voor iedere begeleider van de chemokar een veiligheidsuitrusting bevindt die bestaat uit:

  • een volledig aansluitende veiligheidsbril
  • een adembeschermend masker
  • een zuurbestendige, zuur-niet-doorlatende, overall of voorschoot
  • synthetisch-rubberen handschoenen
  • zuurbestendige, zuur-niet-doorlatende, laarzen of veiligheidsschoenen
  • een oogspoelfles met gedestilleerd water
Beoogd effect 

Omdat het niet mogelijk is alle risico's op een andere wijze uit te sluiten, dienen deze persoonlijke beschermingsmiddelen om schade aan de gezondheid te voorkomen.

randomness