Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aanwijzen mangatwacht, veiligheidswacht of zonewacht

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Alvorens werknemers de besloten ruimte betreden dient er een mangatwacht aanwezig te zijn. Bij rioleringsbeheer wordt de aangewezen persoon de veiligheidswacht genoemd. Bij afvalenergiecentrales wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde zonewacht. De mangatwacht is de wettelijk voorgeschreven persoon die bij de toegang van de besloten ruimte aanwezig is, ter plekke toezicht houdt, meteen kan optreden wanneer de gevaren zich voordoen, maar nooit zelf de besloten ruimte mag betreden.

De mangat/veiligheidswacht/zonewacht heeft tot taak om:

 • te registreren welke werknemers de besloten ruimte ingaan en verlaten
 • de werknemer die in de ruimte de werkzaamheden verricht, in de gaten te houden
 • vrijgavemeting uit te voeren door een terzake kundige persoon met minimaal een opleiding "basis gasmeten"
 • te letten op alarmsignalen van de persoon of apparatuur.
 • een betreder van een besloten ruimte kan communiceren door:
  • klopsignalen op de wand
  • treksignalen via het veiligheidstouw
  • portofoons of ingebouwde microfoons
 • de juiste werking van de aanwezige apparatuur te controleren
 • hulpverlening/reddingsdiensten te alarmeren
 • in geval van nood de persoon in de besloten ruimte met een reddingslijn uit de ruimte te trekken

 

Niemand kan tegelijkertijd bedrijfshulpverlener en veiligheidswacht zijn.

 

n e e m  g e e n  o n n o d i g e  r i s i c o ' s
 

al vaker is hij die te hulp schoot dodelijk verongelukt.

Beoogd effect 

Dit is een organisatorische maatregel om risico's door werken in besloten ruimten te beperken. De maatregel dient om te zorgen dat direct hulp gealarmeerd kan worden en eventuele slachtoffers zo snel mogelijk uit een besloten ruimte gered kunnen worden ingeval van brand, bij onwel worden of ander letsel. Daarnaast is zo altijd bekend hoeveel personen zich in een besloten ruimte bevinden.