Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 25 januari 2016, 16:00 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Controleren en repareren hang- en sluitwerk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Controle op hang- en sluitwerk aan de poort van overslag-, bewerk-, en stortterreinen, is een goede methode om risico's te verkleinen met betrekking tot slecht functionerende containerdeuren hetgeen risico's geeft tot vallend afval of beknelling. Geconstateerde defecten worden zonder onnodig oponthoud gerepareerd volgens de afspraken die daarvoor in het bedrijf zijn vastgelegd. Daarnaast is preventief onderhoud op hang- en sluitwerk van belang om slecht functionerende containerdeuren voor te zijn.

Beoogd effect 

Deze organisatorische maatregel leidt tot vermindering van het risico bij het openen van containers.

Meer informatie 

Zie ook: Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelen bij onderhoud container.