Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over alleen werken

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij alleen werk is het nodig medewerkers voor te lichten over onder meer:

  • wanneer sprake is van alleen werken: wat is het?
  • de risico’s van alleen werken: wat kan het teweegbrengen?
  • de beoordeling van de risico’s van alleen werken op de werkplekken en de daaruit voortvloeiende maatregelen
  • het belang van aan- en afmelden bij een contactpersoon, de wijze van alarmeren in geval van een incident en andere maatregelen
  • het bhv-plan en het registreren van incidenten
  • het toepassen van werkmethoden om alleen werk tot een minimum te beperken

Voorlichting en onderricht over het risico en de maatregelen van alleen werken wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als een ongebruikelijke situatie aanstaande is, als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Met deze wettelijke verplichting worden de risico’s door alleen werken beperkt.

Meer informatie 
randomness