Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Uitvoeren en gevolg geven aan taak/risico-analyse

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Met een taak/risico-analyse van de functie worden de risico’s van gevaarlijke werkzaamheden zoals alleenwerk en werken op hoogte in beeld gebracht. Dit vormt de basis voor eventueel te nemen maatregelen om de risico’s weg te nemen of te beperken. Bij uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de risico's en extra eisen die volgen uit de risico-analyse van de functie. Vanzelfsprekend volgt een medewerker alle gebruikelijke maatregelen uit de werkinstructie voor het soort werkzaamheden dat hij uitvoert. Afhankelijk van de taak/risico-analyse worden bestaande maatregelen aangepast of worden aanvullende beschermende maatregelen genomen om een incident zoveel mogelijk te voorkomen.

Beoogd effect 

Met deze organisatorische maatregel worden de risico’s van de taken in kaart gebracht, waarna deze door het nemen van adequate maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie beperkt of voorkomen worden.