Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 2 februari 2021, 10:58 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Afschermen werkplek ondergrondse containers

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Wanneer een ondergrondse container uit de put is, kunnen mensen in het gat vallen. Met hefplateaus en kleppen kan dit gat afgedekt worden. Wanneer het niet mogelijk is een plateau aan te brengen, moet de put afgeschermd worden met een stevige afzetting die minstens 1 meter hoog is. De openingen in de afzetting mogen niet groter zijn dan 47 cm.

Beoogd effect 

Beoogd wordt te voorkomen dat derden iets overkomt of dat derden degene die werkzaamheden uitvoert, verstoren.