Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Communiceren en alarmeren bij Milieustraat

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Iedere medewerker moet regelmatig, minimaal elke 2 uur, in contact staan met een collega. De alleenwerker meldt zich aan en af bij zijn contactpersoon van het bedrijf of een daartoe gekozen meldkamer. Bovendien moet hij in geval van nood op de werkplek duidelijk hoorbaar of duidelijk zichtbaar alarm kunnen slaan, bijvoorbeeld in geval van agressie of geweld, een ongeval of bij een incident met gevaarlijke stoffen. Daartoe heeft hij de beschikking heeft over goed werkende communicatieapparatuur zoals persoonsbeveiliging of een professionele portofoon die het bedrijf in het geval van een incident met een noodoproep waarschuwt als er geen collega op dezelfde locatie aanwezig is. De contactpersoon onderneemt actie wanneer het langer duurt dan het volgende contactmoment dat is afgesproken. In elk geval zit er niet meer dan 2 uur tussen ieder afgesproken contactmoment; het contact mag telefonisch zijn.

Beoogd effect 

Effectieve communicatiemiddelen behoren tot de technische maatregelen. Moderne communicatie-apparatuur biedt de mogelijkheid om tijdig in te grijpen bij de dreiging van een incident en beperkt mogelijk de gevolgen bij het daadwerkelijk optreden van een incident.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 15 Arbowet inzake Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening
  • Artikel 2.15 Arbobesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting
  • Artikel 4.7 lid 3 sub e Arbobesluit inzake Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
  • Artikel 8.3 lid 1 Arboregeling inzake Occasionele signalering