Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 13 februari 2018, 15:07 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over ondergrondse containers

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Voorlichting en onderricht aan werknemers die ondergrondse containers moeten legen bestaat tenminste uit de volgende onderwerpen:

  • de risico’s die voorkomen bij het laden en lossen van ondergrondse containers, en daarmee het belang van maatregelen
  • maatregelen die zijn genomen om het risico op fysieke belasting weg te nemen of tot een minimum te beperken
  • veilige werkmethoden om de ondergrondse containers te laden en lossen
  • de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op preventief arbeidsgezondheidskundig (medisch) onderzoek 

Voorlichting en onderricht over het risico van laden en lossen van ondergrondse containers wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Door kennis en veiligheidsbewustzijn bijdragen aan veilig gedrag. Het betreft  wettelijke verplichting.

Meer informatie 
randomness