Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Winterweer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij het werken onder winterse weersomstandigheden met regen, hagel, sneeuw, ijzel en koude wind zijn:

 • Onderkoeling van het lichaam of bevangen raken door de kou
 • Bevriezing van lichaamsdelen bij hoge windsnelheden en lage temperaturen
 • Uitglijden en vallen bij vorst, sneeuw en ijzel
 • Verminderende weerstand tegen ziekte

Onderkoeling, bevangen raken en bevriezen wordt veelal veroorzaakt door langdurig buiten werken zonder doelmatige bescherming of verzorging. Dit kan leiden tot verminderde handvaardigheden, vooral bij ‘fijn motorische’ taken. Daarnaast loopt de bewegingsfunctie van het lichaam terug. Dit kan resulteren in:

 • Struikelen, vallen en/of uitglijden
 • Extra kans op verwonding door ongecontroleerde handelingen met machines zoals handgereedschap

Ook kan bevriezing leiden tot blijvend letsel of zelfs verlies van lichaamsdelen.

Bij sterke wind worden risicovolle omstandigheden eerder bereikt dan bij windstil weer. Dit is het gevolg van de windchillfactor, die bekend staat als gevoelstemperatuur.

Bij mist of regen, in het donker (begin en einde werkdag) en bij sterk tegenlicht (laaghangende zon) lopen medewerkers het risico niet gezien te worden. Tijdens werkzaamheden langs de openbare weg is het verplicht om minimaal waarschuwingskleding – zichtbaarheidskleding – van klasse 2 voor het bovenlichaam te dragen; zie ook het risico Verkeer en omgeving - Openbare weg

Extreme weersomstandigheden

Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Voorbeelden zijn hevige wind en windstoten met stormkracht, gladheid door sneeuw en ijzel, tropische temperaturen tijdens de zomermaanden en onweer met zware regenbuien. Het weer beïnvloedt direct het werk in de afvalbranche, maar er kunnen heel grote verschillen tussen de regio’s in Nederland optreden. Dat maakt dat het beoordelen van de lokale weersomstandigheden alleen ter plekke kan worden gedaan. De actuele weersomstandigheden per regio zijn op het internet en via de radio uitstekend te volgen, met name als er sprake is van een weeralarm.

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling

 • Artikel 6.1 inzake Temperatuur
 • Artikel 8.1 inzake Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel
 • Artikel 8.2 inzake Keuze persoonlijk beschermingsmiddel
 • Artikel 8.3 inzake Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Overige regelgeving, normen, richtlijnen en dergelijke

 • Norm NVN-ISO/TR 11079:1996 Beoordeling van koude klimaatomstandigheden. Bepaling van de vereiste warmte-isolatie van kleding
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Winterweer
Beschrijven weersomstandigheden en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Dragen zichtkleding openbare wegWettelijke verplichting
 
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
 
Voorlichten over risico’s extreem weerWettelijke verplichting
 
Beheersen klimaat cabinesTechnische maatregelen
 
Dragen werkkleding winterweer op bedrijfsterreinOrganisatorische maatregelen
 
Minimaliseren koudeblootstellingOrganisatorische maatregelen
 
Verstrekken extra drinkenOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Winterweer
Beschrijven weersomstandigheden en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Dragen zichtkleding openbare wegWettelijke verplichting
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
Voorlichten over risico’s extreem weerWettelijke verplichting
Beheersen klimaat cabinesTechnische maatregelen
Dragen werkkleding winterweer op bedrijfsterreinOrganisatorische maatregelen
Minimaliseren koudeblootstellingOrganisatorische maatregelen
Verstrekken extra drinkenOrganisatorische maatregelen