Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Registreren incidenten met alleenwerk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Alle incidenten worden in het bedrijf worden geregistreerd, zeker die met alleenwerk. Om de registratie te kunnen uitvoering is een melding door betrokkene vereist. De registratie vormt de basis voor een evaluatie. De resultaten van de evaluatie worden vervolgens verwerkt in de RI&E en zo nodig wordt de taak/risico-analyse opnieuw uitgevoerd.

Beoogd effect 

Hiermee wordt beoogd herhaalde incidenten bij alleenwerk in beeld te krijgen, opdat doeltreffende maatregelen genomen kunnen worden.

randomness