Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven alleenwerken en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij het opstellen en het herzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf dienen de risico’s van alleen werken te worden beoordeeld. Daarbij worden de diverse werkplekken en werkzaamheden beschouwd. Afhankelijk van de mate van blootstelling worden bijbehorende maatregelen beschreven. De wettelijk verplichte maatregel voorlichten over alleenwerk wordt altijd genomen. De RI&E verschaft inzicht wanneer het gebruik van alarmeringsmiddelen verplicht is. Of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO, ook wel aangeduid met PMO -preventief medisch onderzoek een nuttige maatregel in het kader van gezondheidsbescherming is, wordt in de RI&E vermeld. Als alleenwerken niet leidt tot enig restrisico, dan wordt dit in de RI&E vastgelegd.

Beoogd effect 

Met deze wettelijke verplichting wordt beoogd te borgen dat risico’s van alleen werken worden beperkt.

randomness