Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
22 februari 2019, 11:11 uur
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Fysieke belasting

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Fysieke belasting is een ander woord voor lichamelijke belasting, bijvoorbeeld van de rug, de botten en spieren in armen en benen. Dit wordt ook wel mechanische belasting genoemd. Bij overbelasting van het lichaam kunnen klachten ontstaan. Voorbeelden van fysieke belasting zijn:

 • zware spullen tillen en dragen
 • duwen en trekken
 • ongunstige houdingen, zoals:
  • werken met gedraaide of gebogen rug
  • werken boven schouderhoogte
  • knielend of gehurkt werken
  • langdurig zitten
  • in verkeerde houding
  • staan op één been
  • meer dan één uur onafgebroken op dezelfde plaats staan
  • reiken over afstand
 • repeterende bewegingen
 • trillingen van voertuigen

Klachten van het bewegingsapparaat ontstaan vaak door een combinatie van belastende factoren. Bijvoorbeeld tillen in een slechte werkhouding, een houding lang vasthouden en tegelijk veel kracht leveren of steeds dezelfde beweging uitvoeren, terwijl men ook nog ver moet reiken. Daarbij is het evenwicht verstoord tussen fysieke belasting en belastbaarheid. Klachten aan rug, nek, schouder en armen, elleboog, hand en pols, heupen, knieën en voeten kunnen het gevolg zijn. Lokale gezondheidsklachten kunnen voortkomen uit bijvoorbeeld overbelaste spieren, 'spit' in de rug, spier-, pees- of botverbindingen die pijn doen zoals bij een tennisarm of ontstekingen aan gewrichten, pezen, zenuwen en peesscheden bij RSI. Ook lichamelijke onderbelasting, zogenaamde bewegingsarmoede, kan leiden tot klachten.

Risico's 
Voornoemde risico's zijn in enige vorm in de linker kolom opgenomen wanneer ze voor de betreffende activiteit relevant zijn.
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
In- en uitstappen van vrachtauto cabine
Beschrijven in- en uitstappen van vrachtauto cabine en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie In- en uitstappen cabinesWettelijke verplichting
 
Voorlichten over in- en uitstappenWettelijke verplichting
 
Aanpassen opstaptrede van vrachtwagencabinesTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO fysieke belasting vrachtwagencabineOrganisatorische maatregelen
Laden en lossen ondergrondse containers
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken met ondergrondse containersWettelijke verplichting
 
Afschermen werkplek ondergrondse containersTechnische maatregelen
 
Elektrisch openen en sluiten kleppenTechnische maatregelen
 
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Ongunstige werkhouding vrachtautochauffeurs
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie Chauffeursstoel instellenWettelijke verplichting
 
Opleiden vrachtautochauffeurWettelijke verplichting
 
Voorlichten over ongunstige werkhoudingenWettelijke verplichting
 
Aanbieden PAGO fysieke belasting vrachtwagencabineOrganisatorische maatregelen
Repeterende bewegingen en RSI
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over repeterende bewegingenWettelijke verplichting
 
Onderzoeken alternatieve werkwijzenBronmaatregelen
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Stellen eisen bij investeringen en inkoopBronmaatregelen
 
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
 
Rouleren taken om effect fysieke belasting te beperkenOrganisatorische maatregelen
Tillen en dragen
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
 
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken hulpmiddelen voor tillen en dragenOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Trillingen
Beschrijven trillingen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Toezien op veiligheidWettelijke verplichting
 
Voorlichten over trillingenWettelijke verplichting
 
Treffen bronmaatregelen bij trillingenBronmaatregelen
 
Gebruiken trillingsarm gereedschapTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
 
Treffen organisatorische maatregelen bij trillingenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken trillingsdempende handschoenenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Verplaatsen 1100 liter rolcontainers huish. afval
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken hulpmiddelen bij duwen en trekkenOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken voor melden onveilige situaties, gebreken en misstandenOrganisatorische maatregelen
 
Onderhouden rolcontainersOrganisatorische maatregelen
Verplaatsen 2500-, 3000- en 5000-liter rolcontainers
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
 
Afstemmen route op formaat containersOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken voor melden onveilige situaties, gebreken en misstandenOrganisatorische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Verplaatsen van minicontainers en tillen van zakken
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Rouleren taken om effect fysieke belasting te beperkenOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico In- en uitstappen van vrachtauto cabine
Beschrijven in- en uitstappen van vrachtauto cabine en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructie In- en uitstappen cabinesWettelijke verplichting
Voorlichten over in- en uitstappenWettelijke verplichting
Aanpassen opstaptrede van vrachtwagencabinesTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO fysieke belasting vrachtwagencabineOrganisatorische maatregelen
Risico Laden en lossen ondergrondse containers
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over werken met ondergrondse containersWettelijke verplichting
Afschermen werkplek ondergrondse containersTechnische maatregelen
Elektrisch openen en sluiten kleppenTechnische maatregelen
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Risico Ongunstige werkhouding vrachtautochauffeurs
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructie Chauffeursstoel instellenWettelijke verplichting
Opleiden vrachtautochauffeurWettelijke verplichting
Voorlichten over ongunstige werkhoudingenWettelijke verplichting
Aanbieden PAGO fysieke belasting vrachtwagencabineOrganisatorische maatregelen
Risico Repeterende bewegingen en RSI
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over repeterende bewegingenWettelijke verplichting
Onderzoeken alternatieve werkwijzenBronmaatregelen
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Stellen eisen bij investeringen en inkoopBronmaatregelen
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
Rouleren taken om effect fysieke belasting te beperkenOrganisatorische maatregelen
Risico Tillen en dragen
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
Gebruiken hulpmiddelen voor tillen en dragenOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Risico Trillingen
Beschrijven trillingen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Toezien op veiligheidWettelijke verplichting
Voorlichten over trillingenWettelijke verplichting
Treffen bronmaatregelen bij trillingenBronmaatregelen
Gebruiken trillingsarm gereedschapTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
Treffen organisatorische maatregelen bij trillingenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken trillingsdempende handschoenenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Risico Verplaatsen 1100 liter rolcontainers huish. afval
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
Gebruiken hulpmiddelen bij duwen en trekkenOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken voor melden onveilige situaties, gebreken en misstandenOrganisatorische maatregelen
Onderhouden rolcontainersOrganisatorische maatregelen
Risico Verplaatsen 2500-, 3000- en 5000-liter rolcontainers
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
Afstemmen route op formaat containersOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken voor melden onveilige situaties, gebreken en misstandenOrganisatorische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Risico Verplaatsen van minicontainers en tillen van zakken
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Rouleren taken om effect fysieke belasting te beperkenOrganisatorische maatregelen
randomness