Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Voorlichten over werken in besloten ruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Medewerkers worden periodiek geïnstrueerd over de risico's van werken in een besloten ruimte. Daarbij wordt aandacht besteed aan veiligheidsaspecten, (bijna) ongevallen en incidenten, en de situatie op de eigen werkplek. Het doel is om de werknemers bewust om te laten gaan met veiligheid op het werk en in het bijzonder in besloten ruimten.

Tenminste wordt op het volgende ingegaan:

  • de procedures voor werkvoorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden
  • de noodprocedure
  • mogelijkheden om jezelf in veiligheid te brengen, waaronder de wijze waarop met verwondingen wordt omgegaan

Voorlichting en onderricht over het werken in een besloten ruimte wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als een ongebruikelijk werk aanstaande is, zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.

Werknemers zijn verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Medewerkers belast met specifieke functies, zoals een bedrijfshulpverlener en een gediplomeerd ademluchtdrager, moeten hiervoor een speciale opleiding krijgen. De verkregen kennis en vaardigheid moet worden onderhouden door periodieke trainingen, herhalingscursussen of praktijkervaring, waaraan per persoon per jaar ongeveer 20 uur moet worden besteed. Wanneer iemand gediplomeerd is wil dat zeggen dat hij de specifieke opleiding gevolgd heeft, alsmede de noodzakelijke herhalingscursussen (zowel voor EHBO als voor ademluchtdrager (soms drager van persluchtmasker genoemd) gevolgd heeft.

De veiligheidswacht moet bij aanvang van de werkzaamheden worden geïnstrueerd over zijn functioneren, positie en handelen tijdens de werkzaamheden.

Rioleringsbeheer

Gelet op het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn bij het werken aan en in riolen, is het noodzakelijk dat alle betrokken medewerkers periodiek worden geïnstrueerd en geïnformeerd over verantwoorde werkprocedures en veilige werkmethodes.

Beoogd effect 

Vergroten van kennis van de risico’s bij het werken in besloten ruimten en de toe te passen maatregelen. Dit is een  wettelijke verplichting.

Meer informatie 
randomness