Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Procesveiligheid

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Procesveiligheid gaat over de beheersing van risico's die voortvloeien uit of verbonden zijn aan normaal bedrijf en bij verstoringen van het proces. Bij afwijking van de normale bedrijfsvoering zijn er vaak andere of grotere risico's dan tijdens normaal bedrijf. Er zijn veiligheidsrisico's verbonden aan:

 • storingen in het proces zoals verstoppingen in trechters, leidingen of kanalen
 • reparatie, onderhoud en stops voor groot onderhoud
 • vervanging of wijziging van de installatie
 • koppelen van nieuwe onderdelen in een installatie
 • transport van gevaarlijk afval

Veel voorkomende omstandigheden in de bedrijfsvoering waarbij kans op incidenten of ongevallen bestaat zijn:

 • elektrocutiegevaar bij elektrotechnische werkzaamheden
 • brandgevaar bij heet werk oftewel laswerkzaamheden
 • brandwonden bij aanraking van hete leidingen en stoom
 • letsel, gehoorschade en stofblootstelling bij straalwerkzaamheden
 • chemische reactie bij opbulken
 • ongewild contact met gevaarlijke stoffen bij laden en lossen van gevaarlijk afval
Risico's 
In de navigatiekolom zijn de maatregelen te vinden die belangrijk zijn voor de procesveiligheid.
Meer informatie 
 • Analyse van ongevallen in de afvalsector 1998-2009, RIVM

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Elektrocutiegevaar
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over elektrocutiegevaarWettelijke verplichting
 
Borgen deugdelijke installatiesTechnische maatregelen
 
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
 
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
 
Borgen vakbekwaamheidseisen elektrotechnisch werkOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Heet werk
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over heet werk en lasrookWettelijke verplichting
 
Beschermen omgeving bij heet werkTechnische maatregelen
 
Toepassen Verbetercheck LasrookTechnische maatregelen
 
Borgen opleidingseisen heet werkOrganisatorische maatregelen
 
Nemen brandpreventiemaatregelen heet werkOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen heet werkPersoonlijke beschermingsmiddelen
Hete leidingen en stoom
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over hete leidingen en stoomWettelijke verplichting
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
 
Voorkomen schade van (onverwachte) lekkageTechnische maatregelen
 
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
 
Voorkomen aanraking hete oppervlaktenOrganisatorische maatregelen
Hoge temperaturen
Beschrijven hittebelasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken onder hoge temperaturenWettelijke verplichting
 
Beheersen werkklimaatTechnische maatregelen
 
Gebruiken hulpmiddelen voor werken op afstandTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO/PMO hoge temperaturenOrganisatorische maatregelen
 
Bieden drinken en zoutOrganisatorische maatregelen
 
Dragen geschikte kledingOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen en volgen protocol veilig betredenOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Vastleggen en volgen werkwijze gebaseerd op WBGT - metingOrganisatorische maatregelen
Onderhoud en stops
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over onderhoud en stopsWettelijke verplichting
 
Onderzoeken of storingen zijn te voorkomenBronmaatregelen
 
Selecteren aannemersBronmaatregelen
 
Gebruiken hulpmiddelen voor werken op afstandTechnische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen V&G planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen V&G planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
 
Voeren afstemmingsoverlegOrganisatorische maatregelen
Transport van gevaarlijk afval
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
 
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
 
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Bieden goede sanitaire voorzieningenTechnische maatregelen
 
Gebruiken geschikt transportmiddelTechnische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
 
Aarden van materieelOrganisatorische maatregelen
 
Documenteren gevaarlijke stoffen en afvalOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Scheiden verkeersstromenOrganisatorische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Elektrocutiegevaar
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over elektrocutiegevaarWettelijke verplichting
Borgen deugdelijke installatiesTechnische maatregelen
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
Borgen vakbekwaamheidseisen elektrotechnisch werkOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Risico Heet werk
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over heet werk en lasrookWettelijke verplichting
Beschermen omgeving bij heet werkTechnische maatregelen
Toepassen Verbetercheck LasrookTechnische maatregelen
Borgen opleidingseisen heet werkOrganisatorische maatregelen
Nemen brandpreventiemaatregelen heet werkOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen heet werkPersoonlijke beschermingsmiddelen
Risico Hete leidingen en stoom
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over hete leidingen en stoomWettelijke verplichting
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
Voorkomen schade van (onverwachte) lekkageTechnische maatregelen
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Voorkomen aanraking hete oppervlaktenOrganisatorische maatregelen
Risico Hoge temperaturen
Beschrijven hittebelasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over werken onder hoge temperaturenWettelijke verplichting
Beheersen werkklimaatTechnische maatregelen
Gebruiken hulpmiddelen voor werken op afstandTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO/PMO hoge temperaturenOrganisatorische maatregelen
Bieden drinken en zoutOrganisatorische maatregelen
Dragen geschikte kledingOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Opstellen en volgen protocol veilig betredenOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Vastleggen en volgen werkwijze gebaseerd op WBGT - metingOrganisatorische maatregelen
Risico Onderhoud en stops
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over onderhoud en stopsWettelijke verplichting
Onderzoeken of storingen zijn te voorkomenBronmaatregelen
Selecteren aannemersBronmaatregelen
Gebruiken hulpmiddelen voor werken op afstandTechnische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Opstellen V&G planOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Toepassen V&G planOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Voeren afstemmingsoverlegOrganisatorische maatregelen
Risico Transport van gevaarlijk afval
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Bieden goede sanitaire voorzieningenTechnische maatregelen
Gebruiken geschikt transportmiddelTechnische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
Aarden van materieelOrganisatorische maatregelen
Documenteren gevaarlijke stoffen en afvalOrganisatorische maatregelen
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Scheiden verkeersstromenOrganisatorische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkOrganisatorische maatregelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness