Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Verkeer en omgeving

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Zowel op de openbare weg als op het eigen terrein is het risico op een aanrijding groot als er geen adequate maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen. De risico’s op de openbare weg zijn vooral relevant voor afvalinzameling en rioolbeheer. Daarbij gaat het net zo zeer om de veiligheid van medewerkers als van andere verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld voetgangers. Op het eigen terrein is sprake van een verhoogd risico op overslaglocaties, daar waar druk verkeer is én afval gelost wordt alsmede op plaatsen waar gereden wordt terwijl anderen te voet bezig zijn hun werk uit te voeren. Verder kunnen wegen op eigen terrein elkaar kruisen. Tot slot kan de begaanbaarheid van het terrein risico’s met zich brengen, met name op stortplaatsen. De gevolgen van een aanrijding of het kantelen van een voertuig kunnen beperkt blijven tot materiële schade, maar ze kunnen ook tot ernstige verwondingen of zelfs overlijden leiden.

Risico's 
De kans op verkeersongevallen is groot, zeker in onoverzichtelijke en drukke situaties. Er zijn verschillende soorten maatregelen om de risico’s te verminderen. In een verkeersplan geeft een bedrijf op samenhangende wijze inhoud aan veilig verkeer op eigen terrein.
Meer informatie 
  • Analyse van ongevallen in de afvalsector 1998-2009, RIVM

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Openbare weg
Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Bieden gelegenheid te communiceren en te alarmerenTechnische maatregelen
 
Gebruiken spiegels, camera’s en alarmeringTechnische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
 
Gebruiken werkkledingOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen instructie veilig gebruiken treeplank van kraakperswagenOrganisatorische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Openbare weg
Beschrijven verkeer en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Bieden gelegenheid te communiceren en te alarmerenTechnische maatregelen
Gebruiken spiegels, camera’s en alarmeringTechnische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
Gebruiken werkkledingOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Toepassen instructie veilig gebruiken treeplank van kraakperswagenOrganisatorische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen