Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Alleen werken (rioleringsbeheer)

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

De ongevallen bij het werk aan het riool kunnen in algemene zin zodanige gevolgen hebben dat alleenwerkers in een toestand komen te verkeren waarin zij hulp nodig hebben en zij niet meer in staat zijn die zelf in te roepen. Wanneer de alleenwerker zonder valbeveiliging, door een val onder in een gemaal of put terecht komt, geeft dit direct een levensbedreigende situatie. Zo bestaat ondermeer gevaar voor bewusteloosheid en verstikking, voor verdrinking en voor ongevallen door bewegende delen. Daarom is alleen werken slechts onder voorwaarden toegestaan. Bovendien is het van groot belang dat niet alleen de opdrachtnemer/werkgever verantwoordelijk is, maar de opdrachtgever eveneens de verantwoordelijkheid tot zorgplicht draagt.

 

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

  • Artikel 3 Arbowet inzake Arbobeleid
  • Artikel 4 Arbowet inzake Aanpassing arbeidsplaats werknemer met structurele functionele beperking
  • Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
  • Artikel 8 Arbowet Voorlichting en onderricht
  • Artikel 15 Arbowet inzake Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening

Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling

  • Artikel 2.15 Arbobesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting

Overige regelgeving, normen, richtlijnen en dergelijke

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Alleen werken (rioleringsbeheer)
Beschrijven alleenwerken en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over alleen werkenWettelijke verplichting
 
Verbieden alleenwerk tenzij aan voorwaarden is voldaanBronmaatregelen
 
Verbieden alleenwerk voor jongeren en te laag opgeleidenBronmaatregelen
 
Bieden gelegenheid te communiceren en te alarmerenTechnische maatregelen
 
Aan- en afmelden alleenwerk bij contactpersoonOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incidentOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Registreren incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Uitvoeren en gevolg geven aan taak/risico-analyseOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken lichaamsbeschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken adembescherming rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Alleen werken (rioleringsbeheer)
Beschrijven alleenwerken en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over alleen werkenWettelijke verplichting
Verbieden alleenwerk tenzij aan voorwaarden is voldaanBronmaatregelen
Verbieden alleenwerk voor jongeren en te laag opgeleidenBronmaatregelen
Bieden gelegenheid te communiceren en te alarmerenTechnische maatregelen
Aan- en afmelden alleenwerk bij contactpersoonOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incidentOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Registreren incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Uitvoeren en gevolg geven aan taak/risico-analyseOrganisatorische maatregelen
Gebruiken lichaamsbeschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken adembescherming rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness