Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Op deze pagina wordt aandacht besteed aan het volgende:

Beknellen

Installaties en machines die afvalstoffen verwerken hebben het zwaar te verduren. Afvalstoffen zijn doorgaans geen homogene producten, waardoor de installaties sneller vervuild raken en snel slijten. Systematische inspectie en goed, periodiek onderhoud van alle machines, apparaten en gereedschappen, helpt ze om goed te blijven werken en te voldoen aan wettelijke eisen. Inspecties dienen te gebeuren conform de frequentie uit de gebruiksaanwijzing. Indien de inspectie regelmatig wordt uitgevoerd en de aanbevelingen worden opgevolgd, worden onveilige situaties in principe voorkomen. Goed onderhoud zorgt er namelijk voor dat geen storingen verholpen hoeven worden en zo het risico op beknelling kleiner is.

Inspectie en onderhoud van installaties en machines is werk voor een erkende installateur of ander gespecialiseerd bedrijf. Storingen dienen door deskundigen verholpen te worden.

Bovenstaande geldt in elk geval voor kraakperswagens, perscontainers, autolaadkranen, breekmachines, shredders, sorteerbanden, transportbanden, verkleiners, shredders, zeeftrommels, en omzetmachines.

naar boven

Trillen

Hierbij gaat het niet alleen om het onderhouden en het afstellen van machines, maar bijvoorbeeld ook om chauffeursstoelen. Een goed lopende machine veroorzaakt minder trillingen. Stoelen dienen correct op het lichaamsgewicht te zijn afgesteld.

naar boven

Ongunstige werkhouding

Zorg bijvoorbeeld dat chauffeursstoelen en spiegels goed staan afgesteld op de medewerker die hiervan gebruik maakt. Ook de armsteunen in een ergonomisch ingerichte cabine diene goed op de gebruiker te zijn afgesteld.
Bij het gebruik van andere stoelen is goede afstelling eveneens van belang.

naar boven

In- en uitstappen: juiste afstand instapplanken

Medewerkers dienen gemakkelijk in en uit de cabine te stappen, met hun gezicht richting cabine. De instaphoogte van de cabine is bepalend voor de fysieke belasting bij het betreden van de cabine. Zorg daarom voor instapplanken op de juiste plaatsen. De eerste trede mag hoogstens 50 cm boven de grond zijn, bij voorkeur maximaal 35 cm. Een optimale oplossing is om zo mogelijk een losse uitklaptrede aan te brengen. De onderlinge afstand tussen de andere treden is minimaal 23 en maximaal 30 cm. Een trede is minimaal 23 cm breed en minimaal 15 cm diep.

naar boven

Onderhoud container

Verplaatsen en tillen

Regelmatig onderhoud aan de wielen van rolcontainers is belangrijk en houdt deze goed verplaatsbaar. De belader merkt schades en/of gebreken en meldt deze zodat ze gerepareerd worden.

Hang- en sluitwerk

Het signaleren van achterstallig onderhoud en het uitvoeren van noodzakelijke reparaties is noodzakelijk om containers in goede staat te houden. Daartoe constateert de belader de staat van de algehele staat van onderhoud en de werking van hang- en sluitwerk waaronder een aanwezig veermechanisme. Hij meldt schades en gebreken zodat deze gerepareerd worden.

Gevaarlijke (afval)stoffen

Ondermeer om lekkage te voorkomen dienen de transportmiddelen voor vervoer van afval, gevaarlijk afval en gevaarlijke stoffen in goede conditie gehouden te worden.

naar boven

Vallende voorwerpen en hijswerkzaamheden

De wettelijk verplichte periodieke keuringen van hijsmateriaal dienen tijdig uitgevoerd te worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat kranen, maar ook banden en hijsmateriaal op tijd worden gecontroleerd en onderhouden worden. Reparaties aan hijswerktuigen en ‑gereedschappen mogen alleen door daartoe bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Zorg voor een goed onderhoudsprotocol.

naar boven

Mentale belasting bij chauffeurs van ondermeer zijbeladers

Wanneer een chauffeur goed zicht heeft op zijn omgeving, geeft dat rust. Daarvoor is het van belang spiegels en camera’s goed af te stellen.

naar boven

Hete leidingen en stoom

Gezien de buitengewoon grote risico’s van plotseling lekken van stoom of heet water is het van buitengewoon belang dit te voorkomen. Dit kan ondermeer door goed onderhoud en regelmatige inspectie van het leidingwerk (schilderen, pakkingen etcetera). Dit levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van verwondingen door plotselinge lekkage.

naar boven

Veilig verkeer

Zie: Stellen eisen aan voertuigen en containers

naar boven

Beoogd effect 

Onderhouden en afstellen leidt tot minder arbeidsrisico's en daardoor minder uitval. Een bijkomend effect is dat het ademminuutvolume daalt waardoor er minder kans is op het inademen van gevaarlijke stoffen. In bepaalde gevallen betekent goed afstellen ook dat de kans op psychosociale arbeidsbelasting kleiner is.

randomness