Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Alleen werken

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Een ‘alleenwerker’ is een persoon die arbeid verricht zonder dat er in de onmiddellijke nabijheid een tweede persoon lijfelijk aanwezig is, die in geval van een calamiteit ten gevolge van het werk hulp kan bieden. Voor de veiligheid in het algemeen, en zeker voor alleenwerken is van groot belang dat niet alleen de opdrachtnemer/ werkgever verantwoordelijk is. De opdrachtgever draagt eveneens verantwoordelijkheid.
Iemand die alleen werkt, loopt over het algemeen dezelfde risico's als een werknemer die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van andere personen uitvoert. Voor de persoon die alleen werkt is er een extra risico, wanneer hij in een hulpbehoevende situatie komt en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen, bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeval. Daarbij blijft de installatie in veel gevallen ongecontroleerd in bedrijf. Het extra risico voor iemand die alleen werkt, is vaak niet afhankelijk van de oorzaken, maar van de mogelijke gevolgen van een ongeval. Als de medewerker onwel is geworden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn de gevolgen van de blootstelling aanzienlijk groter dan noodzakelijk, omdat de hulpverlening te laat wordt begonnen.
De alleenwerker is in grote mate op zichzelf aangewezen voor zowel het goed verlopen van zijn werkzaamheden als voor zijn eigen veiligheid. Naast werkzaamheden met bijzondere gevaren zijn soms persoonlijke gezondheidsfactoren, zoals hartkwaal, psychische gesteldheid en dergelijke, een reden dat de bedrijfsarts alleen werken niet toestaat of specifieke maatregelen verlangt. Afhankelijk van het risico zal beslist moeten worden of ‘alleen werken‘ kan worden toegestaan. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van een taakrisico- analyse en/of een individuele gezondheidsbeoordeling door de bedrijfsarts.

Meer informatie 

Raadpleeg indien van toepassing ook het risico Werken in besloten ruimten.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Alleen werken (I)
Beschrijven alleenwerken en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over alleen werkenWettelijke verplichting
 
Verbieden alleenwerk voor jongeren en te laag opgeleidenBronmaatregelen
 
Bieden gelegenheid te communiceren en te alarmerenTechnische maatregelen
 
Aan- en afmelden alleenwerk bij contactpersoonOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incidentOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Registreren incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
 
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Uitvoeren en gevolg geven aan taak/risico-analyseOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Alleen werken (I)
Beschrijven alleenwerken en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over alleen werkenWettelijke verplichting
Verbieden alleenwerk voor jongeren en te laag opgeleidenBronmaatregelen
Bieden gelegenheid te communiceren en te alarmerenTechnische maatregelen
Aan- en afmelden alleenwerk bij contactpersoonOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incidentOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Registreren incidenten met alleenwerkOrganisatorische maatregelen
Rouleren taken om alleen werken te beperkenOrganisatorische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Uitvoeren en gevolg geven aan taak/risico-analyseOrganisatorische maatregelen
randomness